Molimo vas da pažljivo pročitate odredbe i zakone koji se tiču Uslova korišćenja www.marija.be sajta pre nego što pristupite korišćenju sajta (uslovi definisani u nastavku). Korišćenje sajta potvrđuje da ste u potpunosti saglasni sa navedenim uslovima.

Ukoliko korisnik i kupac ne prihvata navedene odredbe i zakone, i ne slaže sa dole navedenim uslovima, upućujemo Vas da napustite, te ne pristupate i ne koristite internet stranicu www.marija.be.

Na osnovu odredaba Zakona o zaštiti potrošača, Marija Trifunović PR TMID svoje kupce i klijente koji proizvode i usluge kupuju putem internet sajta www.marija.be obaveštava sledeće:

Uslovi korišćenja i prodaje

Ovi Uslovi korišćenja i prodaje važe korišćenje internet stranice www.marija.be i za prodaju proizvoda i usluga iz prodajnog asortimana Marija Trifunović PR TMID, sa sedištem u Branka Radičevića 14, Knjaževac, PIB: 111242717, MB: 65280957 (u daljem tekstu: Trgovac) putem internet stranice www.marija.be (u daljem tekstu: Internet stranica).

Osnovni podaci firme:

Poslovno ime: Marija Trifunović PR TMID
Adresa: Branka Radičevića 14, Knjaževac
Matični broj: 65280957
PIB: 111242717
Web adresa: www.marija.be
e-mail adresa: info@marija.be

Prema Zakonu o zaštiti potrošača kupovina preko prodajne Internet stranice smatra se prodajom na daljinu.

Naručivanje

Kupovina proizvoda i usluga koji se prodaju putem Internet stranice se može izvršiti od strane posetilaca sajta. Kupac proizvoda i usluga je posetilac Prodavnice Internet stranice koji odabere barem jedan proizvod ili uslugu, ubaci ga u korpu, plati ga platnom karticom ili plati uplatom na račun.

Kupci na internet stranici mogu biti samo punoletna lica.

Poručivanjem proizvoda i usluga kupac prihvata ove Uslove korišćenja i prodaje.

Smatraće se da je potvrdom naručivanja – poručivanja od strane Trgovca zaključen ugovor na daljinu između Trgovca i kupca.

Isporuka

Isporuka – usluge i digitalni sadržaji

U slučaju kupovine digitalnih sadržaja (e-knjiga, radni listovi, online kursevi i sl.), kupac dobija pristup digitalnom proizvodu mejlom u roku od 5 radnih dana od evidentirane uplate. Rok dostave može biti i duži od naznačenog ukoliko ili je kupac potvrdu o online kupovini dobio u toku vikenda ili državnih praznika.

Cene

Sve cene koje su izkazane na sajtu www.marija.be su izražene u dinarima (RSD), bez PDV, jer trgovac nije u sistemu PDV-a. Za sve porudžbine uzimaju se važeće cene u trenutku potvrde plaćanja. Trgovac zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku. Kupovina proizvoda i usluga uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na sajtu.

Kupovina

Narudžbina i kupovina može biti izvršena od strane posetilaca sajta unosom traženih podataka- ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail.

Plaćanje

Kupci plaćanje mogu obaviti na sledeće načine:

  • plaćanje platnim karticama online i
  • uplatom na račun.

Plaćanje platnim karticama Dina, Maestro, Visa, MasterCard i American Express je realizovano u saradnji sa Raiffeisen Bank AD Beograd i obavlja se na posebnoj stranici jednostavnim unosom podataka sa vaše platne kartice. Nakon što unesete podatke o kartici i potvrdite plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je vaša porudžbina odobrena i u procesu pripreme za isporuku.

U skladu sa Ugovorom sa Raiffeisen Bank AD Beograd, procesorom platnih kartica, podaci o platnim karticama koje kupac unosi prilikom plaćanja nisu dostupni našem sistemu.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.

Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Raiffaisen Bank AD Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Zaštita privatnosti korisnika

Prikupljanje, obrada i čuvanje podataka o kupcima se obavlja u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Prilikom registracije kupaca obavezno se unose samo neophodni, osnovni podaci o kupcima i podaci neophodni za uspešnu realizaciju naše usluge. Dodatne podatke koji su potrebni za bolje informisanje kupaca i kreiranje posebnih, prilagođenih ponuda, i u cilju pružanja kvalitetne usluge, kupci unose opciono. Kupci u svakom trenutku mogu izmeniti ili obrisati neki od podataka koji su uneli ili zatražiti brisanje svih ličnih podataka koje su uneli i koji se čuvaju u našem sistemu. Svi podaci o kupcima i porudžbinama se strogo čuvaju i dostupni su samo licima interno kod Trgovca i trećim licima sa kojima Trgovac sarađuje, a kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni kod Trgovca, kao i eventualna treća lica kojima zbog obavljanja posla budu dostupni ovi podaci, odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Odustanak od ugovora na daljinu

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, član 37, potrošač nema pravo da odustane od ugovora na daljinu u slučaju kada je kupio proizvode – digitalne sadržaje kao što su e-knjige (e-book), radni listovi (dokumenti, pdfovi).

Garancija – online kurs, konsultacije i koučing

Trgovac daje 100% garanciju zadovoljstva kupljene svoje online kurseve, konsultacije, koučing. To znači da ukoliko online kurs ili konsultacije, koučing Trgovca iz bilo kog razloga ne ispune očekivanja kupca, celokupan iznos novca biće mu refundiran. Da bi se uvažio povrat sredstava pod ovim uslovima, kupac treba u slučaju online kursa da u roku od najkasnije 30 dana od dana kada im je isporučen pristup online kursu (na email), a u slučaju konsultacija i koučinga u roku od 1 dana posle održanih konsultacija ili koučina da na email Trgovca info@marija.be pošalje izjavu da određeni online kurs odnosno konsultacija ili koučing nije ispunio njegovo očekivanje i da želi povraćaj sredstava. U toj izjavi kupac obavezno upisuje svoje ime i prezime, adresu, broj mobilnog telefona, e-mail adresu i razlog odustajanja, zašto nije ispunio njegovo očekivanje.

Povraćaj sredstava u slučaju plaćanja platnim karticama

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Trgovac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Trgovca – prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Rok za korišćenje usluga i digitalnog sadržaja kojem je dodeljen pristup

Online kursevi

Kupci imaju pristup online kursu u trajanju od 90 dana od dana dodeljivanja pristupa i slanja pristupnih parametara kupcu, što je i jasno naznačeno još pre narudžbine kursa.

Nakon isteka 90 dana Trgovac nije u obavezi da kupcu obezbedi dalji pristup online kursu, te to čini dobrovoljno i nakon 90 dana može bilo kada da ukine pristup kursu.

Usluge (konsultacije, koučing) i paketi koji sadrže usluge

Ako je kupac kupio paket koji sadrži i određen broj konsultacija i koučing sesija, tada je kupac dužan da navedene konsultacije i koučing sesije iskoristi u roku u kojem ima pristup i online kursu.

Nakon isteka navedenog roka, smatraće se da je Trgovac ispunio svoje obaveze, te Trgovac nema dalju obavezu da pruži navedene usluge koje Kupac nije na vreme iskoristio, niti Kupac ima pravo na povraćaj sredstava za neiskorićene usluge.

Intelektualna svojina

Sav sadržaj (tekstovi, slike i drugi materijali) koji se nalazi na Inaternet stranici predstavlja intelektualnu svojinu Trgovca ili trećih lica od kojih je Trgovac dobio saglasnost za njegovo korišćenje. Zabranjena je svaka upotreba sadržaja sajta www.marija.be u komercijalne ili u druge svrhe bez izričite saglasnosti Trgovca.

Ukoliko želite da delite neki deo sadržaja sa ove Internet strane, za to je potrebna prethodna pismena saglasnost Trgovca. Pismenu zaglasnost možete da zatražite slanjem emaila na: info@marija.be

Odricanje od odgovornosti

Sajt koristite na sopstvenu odgovornost.

Trgovac ne garantuje da ova internet stranica, njegovi sadržaji, informacije ili podaci ne mogu preneti viruse ili bilo šta što može imati štetan uticaj na vaše uređaje. Stoga, budite osigurani odgovarajućim softverom za proveru i zaštitu od virusa, jer mi nemamo odgovornost ukoliko dođe do bilo kakvog gubitka ili oštećenja prilikom korišćenja, prenosa ili preuzimanja informacija, sadržaja i podataka putem interneta.

Trgovac ne snosi odgovornost za direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke, uključujući i dobit, ili troškove nastale kao rezultat korišćenja ili nemogućnosti korišćenja bilo kojeg sadržaja dostupnog na Internet stranici.

Takođe, Trgovac nije odgovoran ako iz bilo kog razloga ne možete da pristupite ili koristite internet stranicu.

Ukoliko zbog privremenih smetnji u funcionisanju internet stranice kupci nisu u mogućnosti da pristupe digitalnom sadržaju koji su kupili a koji se nalazi na internet stranici, u tom slučaju će Trgovac kupcima produžiti pristup sadržaju za srazmerni broj dana.

Saveti, ideje, preporuke koji se nalaze na portalu ne mogu se smatrati dovoljnom informacijom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka. Svi sadržaji- informacije, analize, mišljenja, prognoze i projekcije koje se iznose na sajtu zasnovani su na javnim, statističkim podacima proisteklih iz različitih informativnih izvora. Utoliko su svi sadržaji na portalu podložni promenama koje zavise od promena u samim izvorima informacija, kao i od promena koje nastupe od trenutka objavljivanja informacija do korišćenja istih.

Uvek imajte u vidu da informacije i opisi različitih finansijskih proizvoda i usluga (npr. o penzijskim fondovima, investicionim fondovima) i slično na ovoj internet stranici ne predstavljaju kompletan opis, zato pažljivo pročitajte i proverite sve njihove karakteristike i uslove za njihovo korišćenje, pre nego što krenete da ih koristite.

Internet stranica Trgovca i stranice Trgovca na društvenim mrežama mogu, s vremena na vreme, da sadrže linkove do i sa drugih veb-sajtova. Ovi sajtovi su u vlasništvu i upravljani su od strane trećih lica nad kojima nemamo kontrolu. Vi pristupate i koristite ove sajtove uz sopstvenu odgovornost i shodno vašim potrebama. Vi ste odgovorni za korišćenje proizvoda ili usluga koje su dostupne na drugim sajtovima. Svi linkovi ka sajtovima trećih lica prikazuju se u cilju vaše informisanosti. Trgovac ne prihvata odgovornost prema trećim licima, njihovim proizvodima, uslugama, informacijama, mišljenjima, stavovima ili savetima (bez obzira na to da li se nalaze na njihovim ili nekim drugim sajtovima). Trgovac nije odgovoran za bilo koji gubitak ili materijalnu štetu koju možete pretrpeti ili učiniti vašim korišćenjem bilo kog sajta trećeg lica ili za bilo koja dela, propuste, greške ili neizvršenja novčanih obaveza bilo kojih trećih lica u vezi s njihovim sajtom.

Vaše korišćenje bilo kog sajta u vlasništvu trećeg lica regulisano je odredbama i uslovima korišćenja, kao i politikom privatnosti koja se primenjuje na tom sajtu. Takvi uslovi korišćenja i privatnosti mogu se razlikovati od naših uslova korišćenja i naših propisa privatnosti. Na vama je da se osigurate i da se slažete sa uslovima korišćenja i privatnosti svakog sajta koji je u vlasništvu trećeg lica, pre upotrebe takvog sajta. Mi nismo odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koju možete da pretrpite, ili napravite u vezi sa uslovima korišćenja ili politikom privatnosti koja se primenjuje na bilo kom sajtu trećeg lica, ili za bilo koje radnje, propuste ili greške od strane bilo kog trećeg lica u vezi sa uslovima korišćenja ili politike privatnosti tog sajta.

Molimo vas da imate u vidu da dok ova internet stranica pruža informacije o širokom sprektru proizvoda i usluga, na tržištu mogu da postoje drugi proizvodi i usluge koji nisu prikazani na internet stranici, a koji bi vama mogli više da odgovaraju.

Završne odredbe

Na sva pitanja u vezi sa poručivanjem robe putem sajta www.marija.be koja nisu uredjena ovim Uslovima korišćenja i prodaje primenjivaće se odredbe važećih propisa u Republici Srbiji. Ugovorne strane će nastojati da sva eventualna sporna pitanja reše mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće, takav spor će rešiti pred stvarno nadležnim sudom u Zaječaru ili najbližem sudu sedištu Trgovca. Trgovac zadržava pravo da ove uslove korišćenja i prodaje menja bez prethodne najave, uz objavu na www.marija.be

error: Content is protected !!