Politika privatnosti

Ovim dokumentom Politike privatnosti uređuju se načini na koji Marija Trifunović (Marija Trifunović PR TMID ) koristi, održava i objavljuje informacije prikupljene od korisnika (u daljem tekstu, ’’Korisnik’’) sajta www.marija.be ili odredišnih strana (Landing Pages) u našem vlasništvu (u daljem tekstu ’’Web sajt’’)

Lični podaci

Tipovi podataka koje sakupljamo

Marija Trifunović (Marija Trifunović PR TMID ) može da sakuplja i koristi sledeće lične informacije:

 • Kontakt podatke Korisnika (ime, email adresu, poštansku adresu, broj telefona)
 • Podatke o kompaniji Korisnika (ime, veličina, tip delatnosti)
 • Automatski generisane podatke sa računara Korisnika (IP adresu, tip pretraživača, dolazne/izlazne stranice i operativni sistem)

Ti podaci se prikupljaju na različite načine, tj. putem Kontakt forme, Newsletter polja za prijavu, kolačića, a sve u vezi sa uslugama, aktivnostima, resursima i funkcijama dostupnim na Web sajtu.

Šta su Kolačići?

Ovaj sajt koristi kolačiće (web cookies) kako bi pratio preferense ili sakupljao opšte statističke informacije Korisnika, koje ne uključuju lične podatke. Koristimo usluge druge kompanije, koja šalje kolačiće na vaš računar kako bi prikupili podatke koji nisu lične prirode, i koji nam omogućavaju statistički pregled informacija o posetiocima Web sajta.

Više o kolačićima saznajte OVDE.

Zbog čega prikupljamo ove podatke?

Prikupljamo i koristimo ove podatke u svrhu:

 • Procene poslovnih potreba i identifikacije traženih proizvoda Korisnika
 • Unapređivanja naših proizvoda, usluga ili Web sajta
 • Slanja informacija o našim uslugama, na zahtev Korisnika
 • Odgovaranja na zahteve Korisnika upućene službi za podršku Korisnika, ili na bilo kakva druga pitanja Korisnka
 • Istraživanje i analizu industrije
 • Deljenja informacija sa trećim licima.

Podaci Korisnika neće biti prodati trećim licima, ali se te informacije mogu podeliti u sledećim situacijama:

 • Ukoliko sam zakon obavezuje da podelimo te podatke, kako bi odgovorili na zahteve sudskog naloga ili bilo kog drugog zakonskog procesa
 • Ukoliko ustanovimo da nam to može pomoći da zaštitimo korisničku ili tuđu bezbednost, pri istrazi prevara, poštovanju zahteva koji nam je država uputila ili zaštiti sopstvenih prava.
 • Ukoliko Marija Trifunović (Marija Trifunović PR TMID ) proda svoju celokupnu svojinu, ili jedan njen deo, obaveštenje o promeni vlasništva nad vašim podacima ili promeni u načinu na koji se oni koriste putem emaila ili javnog sapštenja će Korisnicima biti poslati
 • Sa bilo kojim trećim licem, ukoliko Korisnik prethodno da svoj pristanak da to učinimo.

A šta je sa informacijama ne-ličnog porekla?

Marija Trifunović (Marija Trifunović PR TMID ) zadržava pravo da prikuplja identifikacione podatke Korisnika koji su ne-ličnog porekla, poput onih o pretraživaču, tipu računara i tehničkim informacijama o korišćenju sredstava za priključenje Web sajtu, kao što su operativni sistem računara i Internet provajder.

Čemu služi prikupljanje podataka korisnika sajta

 • za analizu i unapređenja Web sajta

Prikupljeni podaci mogu biti iskorišćeni za shvatanje ponašanja Korisnika ili grupa Korisnika na Web sajtu ili unutar email marketing sistema, analizu i unapređenje servisa, dizajna, funkcionalnosti.

 • za personalizaciju iskustava

Lični podaci Korisnika se mogu iskoristiti za personalizaciju sadržaja i ostalih korisničkih iskustava na Web sajtu, kao što su predefinisane korisničke putanje, stranice sajta koje se mogu prikazivati samo povlašćenim korisnicima, funkcionalnosti sajta i poruke.

 • za pokretanje promocija/informisanje/istraživanje

Lične podatke Korisnika koristimo da obavestimo Korisnika o novom sadržaju na Web sajtu, nadogradnjama, istraživanjima, ali samo na taj način da ove promocije isporučujemo vama, Korisnicima ovog Web sajta koji su prethodno dali pristanak da prime informacije o konkretnoj temi/grupi tema.

 • za periodične email marketing kampanje

Lične podatke Korsnika koristimo da periodično šaljemo obaveštenja, vesti, edukativni materijal, kao i obaveštenja klijentima agencije o promenama u vršenju usluga. Takođe i važne informacije vezane za izvršenje usluga ili održavanje i izmenama politika privatnosti. Svi registrovani u našem email marketing servisu, registrovani su putem Newsletter registracionog polja, te dobijaju poruke samo onog sadržaja za koji su dali pristanak da bude dostavljan, prilikom registracije na Newsletter.

Deljenje informacija

Radi funkcionisanja svih servisa koji se nalaze u okviru pravnog lica Marija Trifunović PR TMID, stvaranja poslovnih odnosa i održavanja pozitivnih korisničkih iskustava, mi informacije delimo sa servisima navedenim u listi ispod. Svi ovi servisi su potpuno usklađeni sa GDPR regulativama i pružaju najviši nivo zaštite ličnih informacija Korisnika Web sajta.

Gmail

Lične informacije (ime, prezime, email adresa, broj telefona) se mogu naći u okviru email klijenta (Gmail) i koriste se radi poslovne korespodencije.

Loopia Webmail servis

Lične informacije (ime, prezime, email adresa, broj telefona) se mogu naći u okviru email klijenta (Loopia Webmail) i koriste se radi poslovne korespodencije.

MailerLite

MailerLite je servis koji koristimo za dostavljanje periodičnih email marketing kampanja. U okviru ovog servisa se nalaze lični podaci: ime, prezime, IP i email adresa.

Lične informacije se skladište u okviru MailerLite servisa sve dok Korisnik ne zatraži njihovo uklanjanje. U svakoj email poruci ovog tipa nalazi se link ka stranici ka usklađivanju podataka i zahtevu za uklanjanje naloga za liste.

Meta

Pixel kod za praćenje koji se koristi za remarketing servis od strane Meta Inc.

LinkedIn

LinkedIn Pixel kod za praćenje koji se koristi za remarketing servis od strane LinkedIn Corporation.

Lične informacije o posetiocima sajta koji nisu registrovani pretplatnici na email marketing servis

U ovu kategoriju spadaju Korisnici Web sajta koji samo pretražuju sadržaj i oni Korisnici koji su poslali upite putem kontakt forme, a nisu registrovani pretplatnici na email marketing servis ili Korisnici usluga.

Lični podaci Korisnika sajta (IP) koji samo pretražuju Web sajt čuvaju se u skladu sa Deklaracijom o kolačićima.

Trenutkom ulaska na Web sajt, Korisniku sajta se predstavljaju uslovi upotrebe Web sajta i Deklaracija o kolačićima, u kojoj je pojedinačno navedena svrha upotrebe svakog kolačića i njegova ročnost. Korisniku je data mogućnost da sam upravlja kolačićima za koje želi da budu instalirani u njegov Browser (Softver koji koristi za surfovanje internetom i Web sajtom).

Kako štitimo informacije i podatke?

U okviru pravnog lica Marija Trifunović PR TMID usvajamo prikupljanje, skladištenje i obradu podataka kao i sigurnosne mere zaštite od neovlašćenog pristupa, promena, obelodavnjivanja ili uništavanja ličnih informacija, korisničkog imena, lozinke, transakcionih informacija ili podataka koji se nalaze na našem Web sajtu.

Koristimo sigurnu SSL vezu za prenos ličnih podataka, sa 256-bitnom enkripcijom.

Web sajt je usklađen sa GDPR regulativama i omogućava Korisnicima pristup, pregled i uklanjanje ličnih podataka na zahtev.

Gore navedeni servisi koji se koriste za poslovanje, a u kojima se lični podaci skladište, potpuno su usklađeni sa GDPR regulativama o zaštiti ličnih podataka i koriste PCI compliant servise sa najvećim stepenom zaštite.

Informisanje u slučaju curenja podataka

U slučaju curenja podataka, Marija Trifunović (Marija Trifunović PR TMID), obavestiće u roku od 24h sva lica čiji podaci se mogu naći ugroženim.

Prava Korisnika Web sajta

U skladu sa GDPR regulativama, sledeća prava su obezbeđena Korisniku Web sajta:
• Da bude detaljno upoznat sa podacima koji se pribavljaju, načinu pribavljanja i upravljanja podacima
• Da zatraži svoje lične podatke na uvid
• Da zatraži da njegovi lični podaci budu izbrisani iz baze podataka i zaboravljeni.
• Da se u svakom trenutku odjavi sa email liste na koju se prethodno prijavi putem Newsletter registracije

Promene u politikama privatnosti

Marija Trifunović (Marija Trifunović PR TMID), zadržava diskreciono pravo da ažurira ove politike privatnosti u bilo koje vreme. U tom slučaju, Marija Trifunović (Marija Trifunović PR TMID), će obavestiti sve Korisnike web sajta da su politike izmenjene i da je potreban novi pristanak za korišćenje sajta. Svakako, preporučujemo Korisnicima sajta da ovaj dokument samostalno provere sa vremena na vreme i ostanu informisani o tome na koji način štitimo prikupljene lične podatke.

Prihvatanje uslova definisanih politikom privatnosti

Korisnici sajta prihvataju uslove korišćenja u skladu sa ovim politikama privatnosti.

Ukoliko se ne slažete sa ovim politikama, molimo Vas da ne koristite naš Web sajt.

Kontakt podaci

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom politikom privatnosti, izmenema, dostavljanjem ili brisanjem vaših podataka, možete nas kontaktirati putem email adrese: info@marija.be

error: Content is protected !!