Zašto je grupni sastanak prepreka za radjanje najbolje ideje

Zašto je grupni sastanak prepreka za radjanje najbolje ideje

Nov 18, 2019

Da li grupni sastanci mogu da budu prepreka da bi se došlo do najbolje ideje?
Koliki uticaj na nas imaju najmarkantniji i najdominantniji pojedinci u grupi?
Kako to utiče na naša promišljanja, ideje i odluke?

error: Content is protected !!