Select Page

Da li koristite svesku ili rokovnik da zabeležite neki podatak, ideju, informaciju ili za to koristite aplikaciju?

Što se tiče sveske i olovke, ta kombinacija je neprikosnovena po mom mišljenju, ali nam današnji tempo života pokazuje da je potrebno da nekada “u hodu” nešto zabeleživo, pa je za to vrlo korisno imati aplikaciju koja će nam olakšati i ubrzati taj posao.

U ovoj epizodi, aplikacije koje sam vam spomenula su:

1. Google Keep
2. EverNote
3. Snimač audio zapisa na telefonu.

Hvala na još jednom online kafenisanju!
————————-
Preuzmi besplatno:

* Čak lista “Zabeleške sa (online) sastanka”: OVDE
* Ček lista za tip-top članak na sajtu: OVDE
* E- vodič “Kako da na 111 načina unapredite svoj posao”: OVDE
* E -vodič “15 načina da pronađete klijente, a i oni vas”: OVDE
* Spisak programa za fakturisanje: OVDE

 

error: Content is protected !!