Da li koristite svesku ili rokovnik da zabeležite neki podatak, ideju, informaciju ili za to koristite aplikaciju?

Što se tiče sveske i olovke, ta kombinacija je neprikosnovena po mom mišljenju, ali nam današnji tempo života pokazuje da je potrebno da nekada “u hodu” nešto zabeleživo, pa je za to vrlo korisno imati aplikaciju koja će nam olakšati i ubrzati taj posao.

U ovoj epizodi, aplikacije koje sam vam spomenula su:

1. Google Keep
2. EverNote
3. Snimač audio zapisa na telefonu.

Hvala na još jednom online kafenisanju!

error: Content is protected !!