U ovom online kafenisanju bavićemo se temom da li je online komunikacija “prava” komunikacija?

Koliko rad preko internet može olakšati ili otežati saradnju?

Da li je potrebno da se sa nekim vidimo uživo da bi posao i dugoročna saradnja nesmetano funkcionisali?

error: Content is protected !!